Avondspits 5 september

Loading the player ...

Presentatie

05 sep 2012
Avondspits

De Raad van State maakt er al gehakt van, en meestal betekent dit dat je als kabinet op de goede weg bent. Het wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht wordt afgeschoten nog voordat het is ingevoerd. 15-tot 23-jarigen krijgen met dit wetsvoorstel een stevige en vooral consequente aanpak waarin het fenomeen “risicojongeren” centraal staat. Geen taakstraffen meer en jeugdigen moeten sneller volgens het volwassenenrecht kunnen worden gestraft. Helaas, het is nodig. Want kinderen plegen op steeds jongere leeftijd steeds ernstigere misdaden. Denk aan (groeps)verkrachting, gewapende overval, zware mishandeling en moord en doodslag of poging daartoe, zoals het gooien van tegels vanaf viaducten. Nu KAN de rechter bij minderjarigen van 16 en 17 het volwassenenrecht toepassen “indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden daartoe aanleiding geven”. Dit gebeurt helaas maar zelden, ook als het om zeer ernstige feiten gaat. De rechter vindt het belang van de jeugdige dader veel belangrijker dan dat van het slachtoffer en diens naasten. Ik zou zeggen: straf bij zware delicten jeugdigen altijd volgens het volwassenenrecht. Wie een volwassen daad pleegt, moet als volwassene berecht worden.

Fragmenten

Uitzending gemist