Over WNL

WNL is een nieuwe omroep voor hard werkend Nederland. Met programma's als Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag wil de omroep juist het gewone Nederland aanspreken.


WNL bedrijft op nuchtere en herkenbare wijze journalistiek. Nieuwsgierig, zonder vooroordeel en altijd met een goed humeur! Geen journalistennieuws, maar programma's over gewone, ondernemende mensen - voor hen die het verschil maken.

 

Het jonge WNL groeit daarom als kool. Dat is mooi, want WNL vindt dat de Publieke Omroep een eerlijke afspiegeling moet zijn van de Nederlandse bevolking. Wij betalen er allen aan mee. Burgers rechts in het midden moeten zich er ook thuis kunnen voelen.

 

Meer informatie over WNL vindt u op onze site WijNederland.tv.

Persberichten

Vivienne van den Assem naar WNL

12-05-2016

Presentatrice Vivienne van den Assem wordt een van de vaste presentatoren van Omroep WNL. Zij gaat het team versterken van de ochtendshow Goedemorgen Nederland op NPO1.

Voorlopig erkende omroep

De nieuwe omroepvereniging onder voorzitterschap van Fons van Westerloo moest op 31 maart 2009 minimaal 50.000 betalende leden hebben. Tussen 1 april en 30 juni van dat jaar heeft het Commissariaat voor de Media onderzocht of het minimale vereiste aantal leden was behaald; hetgeen het geval was. Vóór 1 juli 2009 werd door WNL erkenning van de omroepvereniging gevraagd aan de toenmalige minister van OCW, R. Plasterk. De minister liet zich adviseren door het Commissariaat voor de Media, de Raad van Cultuur en de Nederlandse Publieke Omroep.

WNL is na de erkenning door de minister vanaf september 2010 een zogenaamde voorlopig erkende omroep.

            

Organisatie

WNL is een democratische vereniging. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de ledenraad. Daarnaast is er een raad van toezicht en advies die onder meer belast is met het toezicht op het beleid van het bestuur. Meer informatie over onze bestuursorganen treft u aan op de onderstaande pagina's.

 

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit de heren B.Huisjes en R. Alblas. Beide heren hebben geen nevenfuncties.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij heeft de volgende taken:

  • ·         Het benoemen en ontslaan van de leden van het algemeen bestuur;
  • ·         Het goedkeuren van de jaarrekening;
  • ·         Het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten;
  • ·         Het vaststellen van het huishoudelijke reglement.

De leden van het algemeen bestuur hebben zitting in de ledenraad, aangevuld met twintig personen. Deze twintig leden worden gekozen door en uit de leden van de omroepvereniging en worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Zij staat het bestuur ook met raad en daad terzijde en is ook bereid desgevraagd de publieke omroep als totaal te adviseren op deeltaken.

 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de vereniging. De raad van toezicht is verder belast met het­geen haar overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 

De raad:

  

Drs. H.B. Eenhoorn

 Nevenfuncties:

 (wnd) burgemeester van Alphen aan den Rijn

 Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Leveste Middenveld

 Voorzitter Raad van Commissarissen POSG-groep

 Voorzitter van het bestuur van de Stichting Bibliotheek.nl

 Lid van de Raad van Advies Ingenieursbureau Boorsma (Drachten)

 Zelfstandig ondernemer, adviseur in het openbaar bestuur (ondermeer in associatie met OBMC)

 Voorzitter van de Stichting tot bevordering Ruimtelijke Wetenschappen (Groningen)

 

 

  • Dhr. A.J.M. van Westerloo

Nevenfuncties:

Commissaris: Inshared

Commissaris: De Lotto, namens NOC/NSF,

Commissaris: Binck Bank N.V.

Pres. Commissaris: Independer.nl N.V.

Bestuurslid: Koninklijk Concertgebouworkest

Bestuurslid: Vereniging Vrienden van Koninklijk Concertgebouworkest en Concertgebouw

Bestuurslid Stichting Het Nieuwe Parool

Lid: Raad van Toezicht Radio Nederland Wereldomroep (RNW)

Lid: Adviesraad reclamebureau DDB

Lid: Adviesraad 3Stone bedrijfsmakelaars

Lis: Adviesraad Erasmus Headhunders

Voorzitter: Stichting Raad voor de Journalistiek

Voorzitter:  Media Festival Hilversum

Voorzitter: Stichting Nationale Thuiswinkel Awards

Ambassadeur: De Nederlandse Opera (DNO)

Onderscheidingen: Officier in de orde van Oranje Nassau

 

Fons van Westerloo is in de periode van de afgelopen 3 jaar bestuurslid van onze vereniging geweest. Wij realiseren ons dat zijn benoeming als voorzitter van de raad van toezicht dan ook niet strookt met artikel 1.4.17 van de Gedragscode maar wilde voor hem eenmalig een uitzondering op deze regel maken. De heer Van Westerloo is vanwege zijn expertise en ervaring voor onze vereniging - en met name in de komende periode waarin wij een erkenning zullen moeten bemachtigen -, van essentieel belang. 

 

 

 

  • Mw. M. van 't Veld

    Nevenfuncties
    Burgemeester Amstelveen 

    Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland – vicevoorzitter

    Amstelland-Meerlandenoverleg – voorzitter

    Verwey-Jonker Instituut – lid Raad van Toezicht

    Comité van Aanbeveling van de Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus 

    Comité van Aanbeveling van het Herman Wesselink College

    Comité van Aanbeveling Sumo project

     

     

    Benoemngstermijn Raad van Toezicht:


                                                 1e Termijn         2e Termijn

  • Mirjam van 't Veld                   26-11-14

                                                 26-11-17  


  • Bas Eenhoorn (Voorzitter)     30-06-12
                                                 30-06-16

    Fons van Westerloo 30-06-12
                                                30-06-16

Word lid van WNL

Word lid van WNL. Elke ochtend, een goed begin. Rechtse journalistiek met een goed humeur. Steun een fris geluid in Hilversum. Klik op onderstaande link.

Lees verder

Perscontact

Voor pers aanvragen kunt u contact opnemen met l.versteeg@omroepwnl.nl.